Logo
  1. Úvod
  2. SADBOVÉ BRAMBORY - od 1. března 2023
  3. Marabel - raná SKLADEM - 19,60Kč/kg (při odběru celého pytle) prodej od 1.března

Marabel - raná SKLADEM - 19,60Kč/kg (při odběru celého pytle) prodej od 1.března

UPOZORNĚNÍ: toto zboží poštou nezasíláme ! Pouze k osobnímu vyzvednutí v prodejně zahradnictví ZaPo Uherské Hradiště, ul. 28 Října 251.

Marabel Raná odrůda, varný typ B Cena 19.6Kč / Kg platí při odběru celého pytle (25Kg), při rozvažování cena činí 25Kč / Kg. Raná stolní odrů... celý popis
Nejsme plátci DPH
  • Kompletní specifikace
  • Marabel - raná SKLADEM - 19,60Kč/kg (při odběru celého pytle) prodej od 1.března
    Marabel - raná SKLADEM - 19,60Kč/kg (při odběru celého pytle) prodej od 1.března
Kompletní specifikace

Marabel

Raná odrůda, varný typ B

Cena 19.6Kč / Kg platí při odběru celého pytle (25Kg), při rozvažování cena činí 25Kč / Kg.

Raná stolní odrůda s velmi dobrou chutí. Hlízy jsou oválné, slupka hladká a světlá, očka mělká, dužnina žlutá. S ohledem k vysokému počtu nasazených hlíz dává vysoké výnosy. Velmi vhodná na praní a loupání. Varný typ B. Marabel je velmi výnosná a dobře prodejná. Odrůda je rezistentní proti napadení háďátku bramborovému, odolná proti šednutí dužiny. Velmi odolná A a Y viru, vůči háďátku br. Ro 1+4. Vysoká odolnost vůči strupovitosti, rzivosti, černání i mechan.poškození.

Marabel dává přednost lepším půdám, s dostatkem živin a pravidelnou závlahou. Vnímavost proti preemergentnímu použití herbicidů (Sencor) není známá.Doba zralosti: raná
Tvar hlízy: oválný
Očka: mělká
Barva dužniny: žlutá
Slupka: hladká, žlutá
Odolnost proti:
(0 = střední, + = vysoká, - = nízká)
Chorobám stonků: +
Bakt. černání stonků: +
Plísni v nati a na hlízách: 0
Rzivosti dužniny: 0
Rattel - viru -
Strupovitosti: 0
Poškození: 0
Černání dužniny: ++
Období klidu: 0
Třídění nadsadba: 0
podsadba: 0
Doba nasazení hlíz: raná
Počet nasazených hlíz: stř. až vysoký
Marabel je výnosná raná stolní odrůda s vynikající kvalitou. Pro mělká očka, jemnou a hladkou slupku jsou hlízy
pěkného tvaru, velmi vhodné pro praní a balíčkování.
Jsou snadno omyvatelné.
Půda
Marabel dává přednost lepším půdám, na lehkých půdách
je třeba respektovat pozdnější ukládání škrobu a náchylnost k Rattel-viru a sklon půd k těmto defektům.
Sázení
Marabel má střední dobu klidu. Neobjeví-li se 3 týdny
před sázením žádné špičky klíčků v očkách, musí být
hlízy stimulovány teplotním šokem 20 °C po 2-4 dny, aby
bylo dosaženo hromadného vzcházení. Poté je třeba hlízy
skladovat ve vzdušném, suchém a chladném prostředí
až do doby sázení. Optimálně se do doby sázení vytvoří
pevné klíčky 1-2 mm dlouhé. Takto připravená sadba
může být včas vysázena. Pro nestimulovanou sadbu je
třeba počkat na vyšší teplotu půdy (alespoň 8 °C). Moření
proti Rhizoctonii je třeba pro zajištění dobré kvality.
Vzhledem ke střednímu až vysokému nasazení hlíz
u odrůdy Marabel se doporučují počty vysazovaných hlíz
na 1 ha takto:
účel počet/ha vzdálenost
hlíz od sebe
(řádky 75cm)
sadbové brambory: ~53.000 24 - 26 cm
stolní brambory: ~43.000 30 - 32 cm
stolní brambory ~40.000 32 - 34 cm
(převážně vel. hlízy)
Hnízdo hlíz Marabel zakládá relativně v kompaktním
uspořádání, takže lze doporučit normální hloubku sázení.
Je třeba dbát na přesné uložení hlíz v ose řádku.
Hnojení
Pro rychlý vývoj nati a včasné nasazení hlíz vyžaduje
Marabel rané zásobení živinami. Při přesném vyměření
dávek hnojiv je třeba vzít v úvahu hodnoty vyšetření půdy,
zejména na obsah N min. /před první dávkou dusíku/, stejně
jako další dodání dusíku z organické hmoty stanoviště. Při
harmonickém hnojení dusíkem s celkovou hodnotou dusíku 130 kg N /vč. N min,/ jsou vysoké požadavky na příjem
dusíku splněny. V podnicích s vysokým zástavem dobytka
(dlouhodobě při produkci hnoje nebo kejdy odpovídající
více než 1,5 DJ/ha/rok) nebo při zeleném hnojení je třeba
celkovou hodnotu zmenšit na 80-100 kg N (vč. N min.).
U produkce sadbových brambor zajišťuje celková hodnota 60-80 kg N (vč. N min.) vysokou výtěžnost sadby.
Zásadně je třeba při pěstování jakostních brambor
s použitím stájových hnojiv pohlížet jako na problematickou záležitost. Množství a přísun živin jsou mnohdy
přeceňovány. Použití organických hnojiv je třeba proto
přesně plánovat a živiny bilancovat, jinak je nebezpečí
pro kvalitu předem dáno. Odpovědně stanovené hnojení
příznivě ovlivňuje včasné zrání, zlepšuje pevnost slupky
a zvyšuje výnos tržního produktu při nejvyšší kvalitě. Ve
snaze k dosažení dostatečného obsahu škrobu nemá být
hnojení draslíkem přeháněno. Kromě draslíku je třeba
dbát na dostatečné zajištění fosforem a hořčíkem.
Doporučované hnojení - kg/ha - výnosová úroveň 40 t/ha
Živina stupeň zásobení
A/B C D/E
nízký střední vysoký
K₂O 300-250 150-200 150-100
P₂O₅ 150-200 100 70-50
MgO 160-120 80 40-0
Hnojení draslíkem a hořčíkem má být zejména na lehčích
půdách uskutečněno časně na jaře síranovou formou. Při
hnojení chloridem draselným mohou být použity dávky do
100 kg K2O/ha nejméně 6-8 týdnů před sázením.
Fosfor podporuje nasazení hlíz a počáteční vývoj a měl by
být bramborám poskytnut v lehce rozpustné formě.
Na stanovištích s nedostatkem Mg může být uskutečněno
dodatečné poskytnutí hořčíku formou hořké soli 10-20 kg/ha
při prvních dvou, či třech postřicích proti plísni bramborové (je třeba dbát na pokyny při aplikaci). Na profylaktické
hnojení na list je třeba rezignovat, ježto výsledek takového opatření je často zpochybňován.
Péče o porosty
Při preemergentním použití herbicidů je třeba dbát na
včasné vytvoření hrůbků. Speciální vnímavost vůči určitým herbicidům (např. Sencor) u odrůdy Marabel není
známa (nutno respektovat pokyny výrobce). Jestliže při
pěstování na lehkých půdách v období raného nasazování hlíz u odrůdy Marabel /první tloustnutí stonků/ se může
projevit sucho, je účelná závlaha k zamezení projevu strupovitosti. Navíc na půdách s nebezpečím strupovitotosti
může být kromě rané závlahy nebo předklíčení /využití
zásoby zimní vláhy/ uskutečněno v termínu sázení hnojení síranem amonným. Pečlivé vytvoření hrůbků pomáhá
též při snižování tlaku strupovitosti. Na takových půdách
by měla být aplikace organických hnojiv k bramborám
vypuštěna. Při boji s plísní v nati a na hlízách jsou nezbytné pravidelné postřiky. První postřiky je nutno provést
krátce před zapojením řádků nebo po něm podle signalizace nebezpečí plísně bramborové. Při volbě prostředků
je třeba rozlišovat mezi kontaktními a částečně nebo plně
systematickými prostředky. Pro zamezení možnosti získání rezistence je třeba dbát na střídání účinných látek.
Plně systematické prostředky mohou být při pěstování na
konzum použity jednou až dvakrát v období největšího

Zboží zařazeno v kategoriích
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz